Paravital Polska - Produkty do higieny jamy ustnej z jonami srebra - dla dzieci i Dorosłych

 

Regulamin

Recomed Sp. z o. o. jest właścicielem sklepu internetowego www.paravital.pl Recovet Sp. z o. o. ul. Graniczna 62 93-428 Łódź Nip: 725-206-42-27; Regon 101500010; KRS 0000439591 
Konto bankowe: Alior Bank S. A. z siedzibą w Warszawie 44 2490 0005 0000 4530 4624 5010  

1. www.paravital.pl oferuje zakupy w systemie sprzedaży wysyłkowej na terenie całego kraju. Oferta ma charakter wiążący w szczególności co do ceny przez cały okres w którym była ona zamieszczona pod adresem www.paravital.pl. W przypadku gdy pod ofertą zamieszczono dopisek "BRAK" opis przedmiotu wraz z ceną  ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1  Kodeksu Cywilnego i nast.

2. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień, telefonicznie oraz mailem na adres biuro@paravital.pl

3. Składając zamówienie Klient zawiera z naszą firmą umowę oraz poświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Recovet Sp. z o. o. ul. Graniczna 62 93-428 Łódź w celu realizacji zamówienia oraz informacji o promocjach i nowych produktach wprowadzanych do oferty.

5. Zamówienia można składać przez cały rok 24 godziny na dobę.

6. Kupujący powinien prawidłowo wypełnić formularz zamówienia i podać w nim: Imię i nazwisko Adres na który ma być dostarczona przesyłka -(ulica, numer domu -mieszkania, miasto, kod pocztowy) Numer telefonu i adres e-mail (do potwierdzenia zamówienia i ewentualnego omówienia jego realizacji).

7. Zamówienia nie będą realizowane, gdy: a. formularz zamówienia został  źle wypełniony b. jeżeli nie udało się w ciągu dwóch dni od złożenia zamówienia potwierdzić go u zamawiającego ani telefonicznie ani drogą e-mail c. zamówienie wzbudza wątpliwość (w takim przypadku najpierw następuje weryfikacja zamówienia telefonicznie lub e-mail)

8. Zamówione artykuły dostarczamy klientowi głównie za pomocą firmy kurierskiej bądź Poczty Polskiej.

9. Przesyłki z towarem przesyłamy na adres wskazany przez zamawiającego.

10. Termin realizacji zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych. Jeśli nie posiadamy w magazynie towaru i nie moglibyśmy dotrzymać terminu realizacji zamówienia, poinformujemy o tym fakcie zamawiającego drogą e-mailową lub telefonicznie. W przypadku gdy zamawiający zdecydował, że zapłata za towar nastąpi w formie przelewu Klient musi podać na przelewie numer zamówienia. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłynięcia na nasze konto wskazanej kwoty.  

11. Każdy towar zakupiony w naszym sklepie posiada aktualną (minimum trzy miesiące, najczęściej jest to ponad rok) datę przydatności i znajduje się w szczelnych firmowych opakowaniach.

12. Artykuły znajdujące się w sklepie posiadają niezbędne do obrotu w naszym kraju pozwolenia i certyfikaty.

13. Na życzenie klientów wystawiamy faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT na zakupiony towar należy podać nazwisko lub nazwę instytucji, dokładny adres, numer identyfikacji podatkowej NIP osoby lub firmy na którą ma być wystawiona faktura w formularzu zamówienia .

14. Zamawiający upoważnia firmę Recovet Sp. z o. o. ul. Graniczna 62 93-428 Łódź do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy. Wysyłamy oryginał faktury wraz z zamówionym towarem.

15. Ceny w sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Szczegółowe zasady dotyczące dostawy towarów zawarto w odnośniku "WYSYŁKA I ZWROTY".

Kwotę należności wraz z kosztami przesyłki za zamówiony towar należy uiścić na rachunek bankowy  Alior Bank 44 2490 0005 0000 4530 4624 5010.  Klient ma również możliwość uiszczenia należności kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze przesyłki wysłanej za pobraniem. Wybór sposobu dostawy należy do klienta, powinien on być dokonany przy składaniu zamówienia.

ZWROT TOWARU Dotyczy Konsumentów zawierających umowę poza lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 7 ust. 1 stawy z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Dz.U. z 2000 r. nr 22 poz. 271 ze zmianami Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn. Oświadczenie o odstąpieniu składa się w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Zwracany towar należy odsyłać lub dostarczyć  na adres sklepu Recovet Sp. z o. o. razem z dowodem sprzedaży. Po otrzymaniu przesyłki lub jej dostarczeniu gwarantuje się, że  zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 dni od jej odbioru.

WYMIANA TOWARU Jest możliwość wymiany produktu na inny towar z oferty sklepu w każdym czasie pod warunkiem, że towar ten nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Koszty przesyłki w obie strony pokrywa klient. Wymieniany towar należy odsyłać na adres sklepu magazynu sklepu  Recovet Sp. z o. o. ul. Graniczna 62 93-428 Łódź razem z dowodem sprzedaży. Procedura ta nie dotyczy wymiany będącej następstwem uzasadnionej reklamacji.  

REKLAMACJE  Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową ekonomiczną lub dostarczyć  na adres sklepu  Recovet Sp. z o. o. ul. Graniczna 62 93-428 Łódź razem z dowodem sprzedaży. Istnieje również możliwość odbioru reklamowanego towaru na koszt sklepu przez firmę kurierską. Sklep nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem. UWAGA! Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru ponosi klient, natomiast koszt odesłania towaru do klienta po rozpatrzeniu reklamacji pokrywa sklep (przesyłka ekonomiczna). Jeśli reklamacja zostanie uwzględniona koszty transportu pokrywa Recomed Sp. z o. o. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są do 7 dni roboczych od momentu ich napłynięcia. Produkty uszkodzone zostaną niezwłocznie wymienione na nowe, wolne od wad, a w przypadku braku takiego asortymentu, sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu bądź za zgodą klienta zaproponuje inny podobny towar ze swojej oferty.

OCHRONA PRYWATNOŚCI Dokonanie zakupów w sklepie www.paravital.pl wymaga podania informacji kontaktowych (np. telefon, adres e-mail) oraz informacji niezbędnych do wystawienia faktury i dostarczenia przesyłki. Dane wprowadzone do formularza są wykorzystywane przez firmę  Recovet Sp. z o. o. ul. Graniczna 62 93-428 Łódź wyłącznie do tych celów. Powierzone nam Państwa dane osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Każdy klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres: biuro@paravital.pl, lub  pocztą na adres firmy  ul. Graniczna 62 93-428 Łódź

POSTANOWIENIA KOŃCOWE Sklep www.paravital.pl zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie, gdy porozumienie takie nie byłoby możliwe, spór rozstrzygać będzą właściwe organy sądowe. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu www.paravital.pl zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Recovet Sp. z o. o. ul. Graniczna 62 93-428 Łódź dokłada najwyższych starań aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu.   Indywidualne  ustawienia monitora użytkownika powodujące błędne wyświetlanie np. kolorów nie mogą stanowić podstawy do reklamowania zakupionego towaru. Gwarantujemy dołożenia wszelkich starań, w celu jak najszybszego zdobycia poszukiwanego przez Państwa produktu. Koniec regulaminu Recovet Sp. z o. o. ul. Graniczna 62 93-428 Łódź


nazwa

Paravital Polska - Recovet Sp. z o. o.
93-428 Łódź, ul. Graniczna 62 
tel. 42 646 80 23 www.paravital.pl

Znajdź nas na Facebook'u

Ważne! Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy ich m.in. w celach identyfikacyjnych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Korzystanie z naszej strony wiąże się z ich akceptacją.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce dot. cookies.

Akceptuję, zamknij komunikat »